intro-disc

“Giờ thì tôi đã hiểu hơn về bản thân mình. Còn bạn thì sao?”

Làm trắc nghiệm tính cách và bạn sẽ nhận được mô tả chính xác về bản thân, nhờ đó bạn sẽ tìm được định hướng cho tương lai một cách rõ ràng hơn

DISC là gì?

DISC là một công cụ đánh giá hành vi dựa trên lý thuyết DISC của nhà tâm lý học William Moulton Marston, tập trung vào bốn đặc điểm tính cách điển hình của con người.

brain-disc

D

Dominance

Sự thống trị

 • Quan tâm đến kết quả

 • Thích cạnh tranh

 • Thẳng thắn

I

Influence

Sự ảnh hưởng

 • Nhiệt tình, hăng hái

 • Thân thiện

 • Lạc quan

S

Steadiness

Sự kiên định

 • Thích hoà nhã

 • Tính tự chủ

 • Kiên nhẫn

C

Compliance

Sự tuân thủ

 • Thích phân tích

 • Hăng hái, chủ động

 • Cầu toàn

Hành vi của các nhóm tính cách

DISC là một công cụ đánh giá hành vi dựa trên lý thuyết DISC của nhà tâm lý học William Moulton Marston, tập trung vào bốn đặc điểm tính cách điển hình của con người.

Hành vi D

Người thống trị

Hành vi I

Người ảnh hưởng

Hành vi S

Người kiên định

Hành vi C

Người tuân thủ

DISC có thể giúp gì cho bạn trong cuộc sống và sự nghiệp?

1.

Nâng cao hiểu biết về bản thân: điều gì thúc đẩy bạn, nguyên nhân khiến bạn căng thẳng và cách bạn giải quyết vấn đề.

2.

Cải thiện mối quan hệ công việc bằng cách nhận biết nhu cầu giao tiếp của các thành viên trong nhóm.

3.

Tạo điều kiện làm việc theo nhóm tốt hơn và giảm xung đột hiệu quả.

5.

Quản lý hiệu quả hơn bằng cách hiểu rõ vị trí và ưu tiên của nhân viên cùng các thành viên trong nhóm.

benefit-disc

2.

Cải thiện mối quan hệ công việc bằng cách nhận biết nhu cầu giao tiếp của các thành viên trong nhóm.

4.

Phát triển kĩ năng bán hàng mạnh mẽ hơn bằng cách xác định và đáp ứng phong cách của khách hàng.

5.

Quản lý hiệu quả hơn bằng cách hiểu rõ vị trí và ưu tiên của nhân viên cùng các thành viên trong nhóm.

Làm trắc nghiệm tính cách DISC để nhận kết quả phân tích

Kết quả cơ bản: miễn phí
Kết quả mở rộng: 19.000đ

Chỉ với 19.000đ, bạn có thể sở hữu bản báo cáo phân tích kết quả mở rộng DISC giúp khám phá sâu sắc hơn các khía cạnh của bản thân như nhược điểm trong tính cách, phong cách làm việc, định hướng nghề nghiệp,...

Thanh toán với

payment
payment

người

đã tham gia khảo sát

do-test-disc

Làm bài test ngay bây giờ

Và cùng tìm tìm hiểu con người thật của bạn!