Bài kiểm tra năng lực tư duy não bộ

Bạn có khuynh hướng sử dụng não trái hay não phải trong tư duy, học tập và xử lý vấn đề? Cùng khám phá thông qua bài kiểm tra ngắn này nhé! Bạn không cần phải cố gắng suy nghĩ về mỗi câu hỏi, hãy cứ trả lời theo phản ứng đầu tiên tự nhiên nhất của bản thân nhé!
Cấu trúc bài kiểm tra:
  • Số câu hỏi: 18 câu hỏi
  • Thời gian làm bài: Không giới hạn
  • Hình thức: Trắc nghiệm
messenger